ANLÆG

Hvis du har mistanke om et brud på stikledning, køre vi ud med maskiner og finder bruddet i tæt samarbejde med vores VVS’er.

Vi har stor ekspertise i at grave stikledning for forsikringsselvskaber og vi søger for den nødvendige kommunikation mellem kunde og forsikringsselvskab.

Efter endt vedudført arbejde anlægger vi selvfølgelig igen.